A-A+

Windows8.1预览版iso镜像下载地址

2013年06月27日 资源共享 暂无评论 阅读 995 次

Windows8.1预览版iso镜像下载地址:

Windows 8.1 Preview (x86) - DVD (Chinese-Simplified)
文件名:cn_windows_8.1_preview_x86_dvd_2358749.iso
语言:Chinese - Simplified
SHA1:F394D21EB655867E455B2DCAAEC37A4160F6F812
Windows 8.1 Preview (x64) - DVD (Chinese-Simplified)
文件名:cn_windows_8.1_preview_x64_dvd_2358799.iso
语言:Chinese - Simplified
SHA1:A34B8F71DCE39303F81402E2B44DA17117BB8970

Windows 8.1预览版64位下载地址:
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=4174019254&uk=3657454355

Windows 8.1预览版32位下载地址:
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=4208446527&uk=3657454355

Windows 8.1 预览版中文ISO迅雷盘下载:http://t.cn/zHDilBU

12种语言包:http://t.cn/zHDilBL

产品密钥:NTTX3-RV7VB-T7X7F-WQYYY-9Y92F

标签:

给我留言